Nộp


Download


Chọn một ngôn ngữ

Thiết lập mặc định
 Chỉnh sửa


UR Lamborghini Gallardo Twin Turbo Top Speed 405 Kmh (251 mph)

Kỷ lục tốc độ mới đã được thiết lập Nga Dmitry Samorukova UR Lamborghini Gallardo Twin Turbo – 405 km / h và tăng tốc một dặm nhanh nhất 23.861 giây.

VN:F [1.9.10_1130]
UR Lamborghini Gallardo Twin Turbo Top Speed 405 Kmh (251 mph), 4.0 trong số 10 dựa trên 1 Đánh giá

Tháng Sáu 20, 2012 | Nhóm: Tự động | Bình luận: 0 | Download: ,

Video liên quan

 


Để lại một bình luận