Nộp


Download


Chọn một ngôn ngữ

Thiết lập mặc định
 Chỉnh sửa


Felix Baumgartner – The Man Behind Parachute

Felix Baumgartner – nó là giữ kỷ lục thế giới nhận biết nhất trong Base nhảy và nhảy dù, Tuy nhiên, nó cũng là một dự án thí điểm trong tầng bình lưu Red Bull Stratos.

VN:F [1.9.10_1130]

Tháng Tư 14, 2012 | Nhóm: Base nhảy, Dù lượn, Parachute nhảy | Bình luận: 0 | Download: ,

 


Để lại một bình luận


    Top

    Xin lỗi. Không có dữ liệu cho đến nay.

    Giới thiệu

    Mỗi ngày chúng ta tìm thấy video mới cực, lựa chọn tốt nhất của họ và nằm trên trang web của chúng tôi ...