Nộp


Download


Chọn một ngôn ngữ

Thiết lập mặc định
 Chỉnh sửa


Felix Baumgartner Preps cho Stratos – Red Bull Stratos

Felix Baumgartner sẽ chạy một beysdzhamper nhảy dù chuyên nghiệp thông qua tầng bình lưu.

VN:F [1.9.10_1130]

May 31, 2012 | Nhóm: Base nhảy, Wingsuit, Parachute nhảy | Bình luận: 0 | Download: ,

 


Để lại một bình luận


    Top

    Xin lỗi. Không có dữ liệu cho đến nay.

    Giới thiệu

    Mỗi ngày chúng ta tìm thấy video mới cực, lựa chọn tốt nhất của họ và nằm trên trang web của chúng tôi ...