Nộp


Download


Chọn một ngôn ngữ

Thiết lập mặc định
 Chỉnh sửa

Base nhảy video

Một trong những loại cực đoan nhất của môn thể thao nhảy dù là cơ sở Jumping. Nhảy ra khỏi tòa nhà và các cấu trúc khác được để lại cho một vài giây để mở chiếc dù, trong thời gian mà bạn có được ở vị trí chính xác. Base nhảy video sẽ hiển thị nhảy với những tòa nhà cao nhất, cầu, đá và tháp. Skydivers chuyên nghiệp nhảy ra khỏi máy bay trong lúc máy ảnh chất lượng cao, sẽ cảm thấy vị trí của mình.


Base nhảy video

Đăng ký cho một bước nhảy video Base mục mới. Nhập Email của bạn dưới đây.

Thuê bao: 0

Euro cơ sở 2011 – Wingsuit gần Tiger Odd-Martin

VN:F [1.9.10_1130]
22.10.2011 | Nhóm: Base nhảy, Wingsuit | Bình luận: 0

22.10.2011 | Nhóm: Base nhảy, Wingsuit | Bình luận: 0 | Download: ,

15.10.2011 | Nhóm: Base nhảy, Wingsuit | Bình luận: 0 | Download:

Ôm lấy núi – Gần Wingsuit bay Tiger Odd-Martin

VN:F [1.9.10_1130]
06.10.2011 | Nhóm: Base nhảy, Wingsuit | Bình luận: 0

Southern Các điều lạ

VN:F [1.9.10_1130]
06.10.2011 | Nhóm: Base nhảy, Wingsuit | Bình luận: 0

    Top

    Xin lỗi. Không có dữ liệu cho đến nay.

    Giới thiệu

    Mỗi ngày chúng ta tìm thấy video mới cực, lựa chọn tốt nhất của họ và nằm trên trang web của chúng tôi ...